• Dombi Gábor Okleveles Építészmérnök, Épületenergetikai Szakértő, Energetikai Tanúsító, Igazságügyi szakértő Telefon: +36-20-372-40-30, Email: info@energetikaiszakerto.hu

 Energetikai-tanusítvány

 
A "Tanúsítvány" szükségességét alapvetően a következő kettő jogszabály határozza meg:
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 
Ez alapján egyértelmű, hogy az Energetikai Tanúsítvány nem földhivatali kellék, ugyanakkor az is kiderül, hogy a szerződést ellenjegyző jogászok feladata ennek meglétét ellenőrizni, sőt ennél jóval több, hiszen a rendelete hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek kell tartalmaznia:
a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
b) a tanúsítvány azonosító kódját, és
c) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.
 
A rendeletek alapján egyértelmű, hogy Tanúsítvány gyakorlatilag mindig kell, ha "fűthető" épület, vagy lakás a szerződés tárgya.
Ugyanakkor vannak kivételek:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
    Megj.: Ez nagyon ritka (pl. üdülő, pici parasztház), társasházaknál az egész épület     alapterületét kell figyelembe venni, így minden lakáshoz kell Minőségtanúsítvány!
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
     Megj.: Például fűtés nélküli üdülő, nyári-lak. Figyelem, nem a tulajdoni lapon található megjelölés számít! Erdőben is lehet panzió, zártkertben téliesített nyaraló!
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
     Megj.: Csak ha a tulajdoni lapon ez szerepel!
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított területen lévő épületre;
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) a belső hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
     Megj.: Ilyen gyakorlatilag nincs, esetleg a vasöntöde.
h) a műhely rendeltetésű épületre;
     Megj.:  Csak ha a tulajdoni lapon ez szerepel!
i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.
 
Amennyiben a fentieken túl bármely kollegának további kérdése van, vagy az adásvételi szerződéshez nem áll rendelkezésre a Tanúsítvány kérem hívjanak a 06-20-372-40-30-as számon, szívesen válaszolok, illetve elkészítem a Tanúsítványt akár egy napon belül is: